Kuvvetli Bağlama Duası

Kuvvetli Bağlama Duası nasıl yapılır? Konusu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ister misiniz? Bağlama büyüsü, en geniş kapsamlı büyü türlerinden biridir. Amacı da çok çeşitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin sevdiğini kendisine bağlamak için yaptırabileceği benzer biçimde bir ferdin kazancını, dilini, kısmetini de bağlamak bu büyü yardımıyla mümkün olmaktadır.

Kuvvetli Bağlama Duası nasıl yapılır, kimler yapar, bunun için lüzumlu malzemeler nedir gibi sorular insanoğlunun merak mevzusudur. Bu büyüleri kişiler kendi başlarına evlerinde yapabildikleri şeklinde alanında uzman ve deneyimli bir kişiden de yardım alabilirler. Bu tarz şeylerin yapılması çok titizlik gerektiren iştir. Mümkün olduğu kadar işinin ehli olan bir medyumdan yardım almak gerekir. Bu yazımızda sizler için bağlama büyüsü duaları hakkında data vereceğiz. Bu duaların neler olduğu, okunuşları, anlamları ve etkilerini anlatacağız. Her bir duanın kendine has özelliği olup niyete bakılırsa de okunması gerekir. İşte bu dualar ve tesirleri.

Dil Bağlama Duası nasıl Yapılır?
Dil bağlama büyüsü, kişilerin dilini ve ağzını bağlamak istedikleri insanlara karşı yaptıkları veya yaptırdıkları büyülerden biridir. Bu büyü ile beraber rahatsız olunan ferdin dili bağlanır ve kötü söz söylemesi engellenir. Dil bağlama büyüsü duası fazlaca basittir. Bakara Suresi’nde yer edinen Ayetel Kürsi duası çok etkili ve faydalı bir duadır. Bir kişinin dili bağlanmak istendiğinde bu duanın tesiri kısa süre içinde görülecektir.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Anlamı:

allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (aslabir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanoğlu, O’nun ilminden aslabir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bu duayı okumadan önce abdest almak gerekir. Abdest aldıktan sonra da 3 kere okunur. Ayetel Kürsi okunduktan sonrasında Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur. Arkasından da şu şekilde yakarma edilir:

“Ey allah’ım; filan ferdin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi iyilikten başka şey konuşmasın.”

sadece Ayetel Kürsi değil başka dualar ve ayetler de dil bağlamak için okunması mümkün. Aşağıda yer edinen duanın abdestli bir şekilde ve samimiyetle okunması tesirinin kısa sürede görülmesini elde edecektir. Özellikle gelinin her işine karışan, dili uzun kaynanalar için okunması tavsiye edilir. İşte duanın okunuşu:

Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak ferdin adı söylenir)

Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir).

Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 kez okunacak) essaate(3 defa okunacak) ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

Rahman Suresi ile sevdiğini Bağlama
Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’de yer edinen en etkili surelerden biridir. Özellikle kişiye yapılan kara büyüleri bozmak için Rahman Suresi okunmaktadır. Bu surenin kötü niyetli büyüleri bozmak kadar kişiler için kısmet açtığı da bilinir. Üzerinde kara büyü olan kişiye bu sure okununca kötü etkiler kalkacak ve kısmeti açılacaktır. Böylece sevmiş olduği kişi kendine bağlanacaktır.

Rahman Suresi’nin uzun bir sure oluşu sizleri korkutmasın. Aksine çok etkili bir sure olması dolayısı ile büyük bir istekle okuyacaksınız. İşte bu surenin okunuşu ve anlamı şu şekilde:

Rahman Suresi okunuşu:
1.Er rahman.

2.Allemel kur’ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıdoğrusu.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men ‘aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39.Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41.Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48.Zevata efnanin.

49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50.Fiyhima ‘aynani tecriyani.

51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62.Ve min dunihima cennetan.

63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64.Mudhammetan

65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66.Fihima aynani neddahatan.

67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70.Fihinne hayratun hısan

71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72.Hurum maksuratun fil hıyam

73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Türkçe Anlamı:

1, 2.Rahmân Kur’an’ı öğretti.

3.İnsanı yarattı.

4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6.Otlar ve ağaçlar (allah’a) boyun eğerler.

7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8.Ölçüde haddi aşmayın.

9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10.Allah yeri yaratıklar için var etti.

11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13.Bu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14.Tanrı insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15.”Cin” i de yalın bir alevden yarattı.

16.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17.O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24.Denizde akıp giden dağlar şeklinde yüksek gemiler de O’nundur.

25.öyleyse, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

27.Sadece azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir tanrısal tasarruftadır.

30.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31.Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanoğlu!

32.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye enerjisiniz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

34.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35.Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

36.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37.Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ şeklinde kırmızı gül haline geldiği vakit (haliniz ne olur?)

38.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39.İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

40.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41.Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

42.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43.İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44.Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su içinde gider gelirler.

45.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan hiç kimseye iki aden vardır.

47.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48.İki aden de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler şeklinde) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.

49.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50.İçlerinde akan iki pınar vardır.

51.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52.İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

53.öyleyse, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54.Onlar astarları kalınca ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

55.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56.Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58.Onlar sanki yakut ve mercandır.

59.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60.İyiliğin karşılığı, sadece iyiliktir.

61.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62.Bu iki cennetten başka iki aden daha vardır.

63.Bu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64.O iki cennet koyu yeşil renktedir.

65.öyleyse, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66.İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

67.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68.İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

69.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70.Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

71.öyleyse, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72.Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

73.O zaman, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74.Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

75.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76.Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).

77.Hal böyle olunca, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78.Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Bu sure çok etkili bir duadır. 7 kere okunması durumunda tesiri çok çabuk görülecek ve fert sevdiğini kendisine bağlayacaktır.