Para Büyüsü Nedir?

Para Büyüsü Nedir? Faydaları nedir?
Para büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? şeklinde sorular ekonomik olarak zorda olan kişilerin merak edip araştırdıkları mevzular içinde bulunur. Büyüler çok eski çağlardan beri ilgi gören işlemlerdir. Büyülerin yapımında tabiat üstü güçlerden yardım istendiğinden dolayı kişiler tek başına büyü oluşturmaya veya bozmaya kalkışmamalıdır. Aksi şekilde hayatlarını çok kötü etkileyecek olaylar ile karşılaşabilir. Bu nedenle para büyüsü dahil olmak üzere bütün büyüler tecrübeli ve işin ehli bilici hocalar tarafından yapılmalı ve bozulmalıdır.

Para büyüsü yapmış olduran kişiler işlerinde büyük kazançlar elde etmektedirler. öteki büyüler de olduğu gibi para büyüsünün de yapımında bazı malzemeler kullanılır. Para büyüsü yapmış oldurmak isteyen kişiler kahin hoca ile görüşerek niyetlerini belirtirler. Medyum hoca kendilerinden beyaz mendil ve tuz şeklinde bazı malzemeleri talep etmektedir. Beyaz mendil ve tuz paranın sembolü olarak bilinen iki materyaldir. Bu nedenle sihrin yapımında bu iki malzemeye ihtiyaç vardır. Para büyüsü sayesinde pek çok kişi varlıklı olmakta ve işleri olduğundan daha iyi gitmektedir.
Para Büyüsünün tesiri Geçici Midir?
Büyüler kişilerin kendileri yahut alanında uzman olmayan hocalar tarafından yapıldığında ya tutmamakta yahut etkileri çok kısa sürmektedir. Bu yüzden para büyüsü yapmış oldurmak isteyen kişiler para büyüsünün etkisi geçici midir? Diye tereddüt etmektedirler. Para büyüsü gerçek ve güvenilir kahin hocalar tarafın da yapıldığı sürece tesirleri bir ömür boyu devam etmektedir. Büyünün ömür boyu sürmesinin sebebi de büyünün yapım aşamasında kullanılan malzemelerin üzerine okunan dualar ve tılsımlı sözcüklerdir. Ancak büyü yanarsa ya da kırılırsa büyü kendiliğinden bozulacağı için etkileri de yok olacaktır. Bu sebepten dolayı para büyüsünün çok ciddi bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Para büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? Diye merak edenler için bilgiler paylaşmaktayız. Para büyüsü için büyüyü yapmış oldurmak isteyen kişiler öncelikle alanında uzman iyi bir bilici hoca bulmalıdır. Büyü düzgün bir halde muhafaza edilmiş olduğu sürece yaptıran fert sihrin etkilerinden bir ömür boyu yararlanacaktır. Bundan dolayı gönül rahatlığı ile para büyüsü yaptırabilirsiniz.

Para Büyüsünün Yapım Aşamaları
Para büyüsünün farklı yapım aşamaları bulunmaktadır. Para büyüsü yapım aşamaları nelerdir diye araştırmalar yapmaktadırlar. Para büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? Soruları uzun senelerdir farklı kaynaklardan araştırılmaktadır. Para büyüsü yapımı 4 aşamada yapılmaktadır. Kahin hoca her aşamada farklı işlem uygulamaktadır. Son olarak mühürleme işlemi ile para büyüsü ile sona erdirmaktadır. Para büyüsü yapım aşamalarından aşağıda bahsedilmiştir.

Para büyüsünde basiret işlemi: Para büyüsünün ilk aşamasıdır. Bu aşamada basireti bağlı olan kişilerin basireti açılmaktadır. Bilici hoca bireyin adını ve tılsımlı sözcükleri söyleyerek bireyin basiretini açmaktadır. Bu işlemden sonrasında kişilerin kıymetleri açılır ve önlerine hiç ummadıkları yerden fırsatlar çıkmaktadır. Basiret işleminde fakatç kişilerin düşüncelerin değişmesini sağlamaktır.
Para büyüsünde telkin işlemi: bu aşamada kişilerin iş yapacağı insanların düşünceleri etkilenmektedir. Büyüyü yapmış olduran kişiler yeni işler yapacakları kişileri iş mevzusunda çok kolay ikna edebilirler. Telkin işlemi yardımıyla karşı tarafın düşünceleri etkilendiği için kişiler anlaşma sağlayarak iş yaşamında yükselirler. Telkin aşaması çok önemlidir ve iyi bir şekilde uygulanması gerekir.
Para büyüsünde ikon işlemi: kahin hoca bu aşamada çakıl taş kullanarak üzerine bazı sembolleri çizmektedir. Buradaki amaç büyüyü yapmış olduran bireyin Hz. Süleyman’ın zenginliğinden etkilenmesidir.
Para büyüsünde mühürleme işlemi: para büyüsünün son aşamasıdır. Medyum hoca bu aşamada sembol çizdiği çakı taşın üzerine bazı tılsımlı sözcükleri okuyarak mühürleme işlemi yapmaktadır.
Para büyüsü yapılmış olduktan sonrasında ortalama olarak 15 gün içinde etkilerini göstermeye başlar. 15 günün nihayetinde kişilerin ekonomik durumları düzelir, işleri açılır ve karlı işler yaparlar. Para büyüsü yardımıyla insanoğlu zenginliği kendilerine çekmektedirler.

Para Büyüsü nasıl Bozulur?

Para büyüsü bozulabilen bir büyü türüdür. Ek olarak büyüyü meydana getiren bilici hoca alanında uzman bir hoca değilse büyü zaman içinde tesirini kaybedebilir. Bunun yanı sıra büyüyü tatbik eden bilici hoca her ne kadar iyi bir medyum olsa da kullanılan çakıl taşın kırılması ya da ateşe atılması sonucunda büyü kendiliğinden bozulabilir. Bireyin para büyüsü yaptırdığından şüphe eden kişiler de kahin hocaya giderek sihrin bozulması için işlem yaptırabilirler.

Bunların yanı sıra para büyüsünün bozulması için bazı duaları okuyabilir yahut yeni büyüler yapmış oldurarak büyünün bozulmasını sağlayabilirler. Aşağıda para büyüsünün bozulmasında okunması ihtiyaç duyulan dualardan bahsedilmiştir.

Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
Bu duaları düzenli bir halde her gün okumaya idame eden kişiler para büyüsünün etkilerini yavaş yavaş yitirdiğini idrak edecektir. Sihrin tesirleri ortadan kalkmaya başladığı zaman bireyin kazandığı para miktarlarında azalma ve iş kayıpları olacaktır. Sonuç olarak birey eski haline geri dönecektir. Bundan dolayı kişiler para büyüsünü çok dikkatli bir şekilde saklamalıdırlar. Ek olarak bilici hocalara koruma yapmış oldurarak sihrin bozulması için uygulanacak olan yeni büyüleri önleyebilirler.