Büyü Yapan Medyumlar

Büyü Yapan Medyumlar kimlerdir? Diye merak ediyor olabilirsiniz. Büyü çok eski yıllarda dayanan ve günümüze kadar varlığını sürdüren bir eski bir ritüeldir. Ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de senelerdir insanların büyük ilgi gösterdiği bir olgudur. Medyum hocalar hem ak büyüler aynı zamanda kara büyüler konusunda alanında uzman kişilerdir. Bugüne kadar yaptıkları tüm büyüler pozitif sonuç vermiştir ve bilici hocaların tecrübeleri yardımıyla insanoğlu isteklerine ulaşmıştır. Antik çağlardan beri en çok yaptırılan büyü türü aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü çeşitli materyaller kullanılarak yapılan bir uygulamadır. Çift ağızlı olması sebebiyle hem iyi niyetle bununla beraber kötü niyetle uygulanabilmektedir.

İnsanoğlunun yaratılışından bu yana farklı kavimlerde büyüye rastlamak mümkündür. İncelenen kaynaklarda özellikle Eski Mısır ve Eski Mezopotamya dönemlerinde büyüye ve büyücülüğe çok büyük örutubet verildiği görülmüştür. Büyü yapan bilici hocalar eski kaynaklarda geçen bilgilerin hepsini bilmektedir. Detayları kullanarak çeşitli büyüler uygularlar ve yapmış oldukları büyüler sayesinde insanların kaderlerin değişmesine neden olurlar. Eski dönemler de ak büyüler kadar kara büyülerin de çok tercih edildiği yazılan levhalarda görülmektedir. Bu vaziyet günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. İnsanlar aşk büyüsü kadar farklı büyülere de yönelmişlerdir.
Büyü yapmış oldurmak Günah mı?
Büyü bazı mistik vakalar ile doğal dünyayı etkiler. İnsanlar sabır gösterip allah’a sığınmak yerine büyüleri tercih etmektedirler. Bu sebepten dolayı da insanların akıllarında büyü yaptırmak günah mı? Sorusu belirmektedir. Kişiler tanrı’tan istemeyip büyüye yöneldikleri için ve ayrıca büyü yaparken medyum hocalar şeytani varlıklardan ve kötü cinlerden yardım aldıkları için büyü İslam dinine gore günah sayılır. İslam dini öncesinde de büyü yapıldığına şahitlik edilmiştir. Bunun en güzel örneği Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülmektedir. O dönemdeki Müslümanlar da her türlü sorunlarında büyüye başvurmuşlardır. Büyü yapılan özel mekanlar kurulmuş ve ücret karşılığında insanlara çeşitli büyüler yapmışlardır. Büyü yapan ve büyü bozan kahin hocalar eski kaynakları inceleyerek büyüler konusunda çeşitli bilgiler edinmişlerdir.

Aşk Büyüsü nasıl Yapılır?
Kahin hocalar her türlü büyüyü usulüne uygun bir şekilde yaparak insanlara yardımcı olmaktadır. Sevdiği tarafınca sevilmeyen bekar veya evli aşıklar aşk büyüsü yapmış oldurarak sevdiklerinin gönlüne girebilirler. Aslına karşılık bulamayan kişiler aşk büyüsü iyi mi yapılır? Diye araştırmaktadırlar. Medyum hocalar büyü yapma ve bozma mevzusunda uzman kişiler oldukları için büyü icra eden ve büyü bozan bilici hocalar kimlerdir? Diye insanlar tarafınca merak edilir.

Aşk büyüsü, çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemeler kullanılarak yapılır. Büyüde hangi malzemenin kullanılacağı ise aşk büyüsünün çeşidine göre değişebilir. Aşk büyüsü çoğu zaman nohut, karabiber, gül yaprağı, sabun şeklinde malzemeler kullanılarak yapılır. Bunlar genellikle iyi niyet ile uygulanan aşk büyüsünde kullanılır. Kötülük fakatçlı yapılan aşk büyüsünde ise tamamen farklı malzemeler kullanılmaktadır. Aşk büyüsü yapmış oldurmadan önce büyüyü yaptıracak birey bu mevzuda kesin sonucunı vermelidir. Sonuçta büyü birinin hayatını ve duygularını istem dışı ele almaktadır ve büyük vebal getirir. Bilici hoca ile görüşüp isteğini dile getirdikten sonra medyum hoca yapılacak aşk büyüsünün çeşidini belirler. Hangi durumda hangi aşk büyüsü çeşidinin seçilmesi icap ettiğini en iyi medyum hoca bilmektedir. Bundan dolayı fert kahin hoca ile görüşmeden aşk büyüsü ve türü mevzusunda karar vermemelidir.

İnsanlar internet üzerinden büyü tarifleri araştırarak veya medyum hocalara sorarak büyüleri evde tek başına yürütmek isteyebilirler. Sadece büyü yapmak verilen tarifler kadar çok kolay değildir. Özel kabiliyet ve derin bilgiler gerektirir. Bundan dolayı bireyler büyü yaptırmadan önce büyü icra eden ve büyü bozan bilici hocalar hakkında detaylı araştırmalar yapmalıdır. Medyum hocalar doğuştan gelen bazı özel yeteneklere sahip kişilerdir. Bu özel yetenekleri yardımıyla de yaptıkları ve bozdukları büyülerin çok kısa sürede etki etmelerini sağlamaktadır.