Yumurta Büyüsü

Yumurta büyüsü isminde de belli olacağı üzere yumurta ile yapılmaktadır. Bu büyü kişilerin arasını açmak üzere yapılan soğutma büyüsü kategorisinde yer alan kara büyü sınıfında bir büyü çeşididir. Yumurta büyüsünün ortaya çıkış tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır ve günümüzde de halen aktif bir şekilde büyücüler ya da medyumlar tarafından kullanılmaktadır. Yumurta büyüsünün yapımı ile nişanlılar, sevgililer ya da eşler birbirlerine karşı soğuyarak, ayrılma aşamasına gelebilir. Bunun yanı sıra yumurta büyüsü, bir kişinin psikolojisini alt üst ederek, o kişiyi deli hale getirebilecek kadar güçlü bir büyüdür. Yumurta büyüsü için aşırı derece bir masrafa girmeye gerek olmayıp, çok bir zaman harcanması gereken bir büyüde değildir. Ancak bu büyü kara büyü kategorisinde ki en sağlam büyü olup, etkisini çok çabuk göstermektedir.

Ak büyü sınıfında ki büyülerin bir kısmını ilmi az olan kişiler bile yapabilirken, kara büyü sınıfında ki tüm büyüleri kesinlikle bilgisi olmayan kişilerin uygulamaması gerekmektedir. Şayet kara büyü kategorisinde ki herhangi bir büyüyü tek başınıza yapmaya kalkışırsanız büyü size karşı ters etki olarak dönüp, hayatınızı alt üst edebilir. Yumurta büyüsü yapımı ve uygulanması her ne kadar basit olsa dahi bu büyüyü her medyum ya da büyücü tam olarak uygulamayı başaramamaktadır. Çünkü yumurta büyüsü için davete enerji aleminde (frekans boyutu) yaratılmış her ruhani varlık (cin) gelmemektedir. Bu sebepten dolayı da yumurta büyüsünün davetine icabet edebilecek ruhani varlıklara (cinlere) sahip olan medyumlar ya da büyücüler bu büyü çeşidini tutturabilmektedir. 

Yumurta Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Yumurta büyüsü için ilk olarak büyünün uygulanması gereken ortamın gayet sessiz, ücra ve özellikle terk edilmiş bir yer olması gerekmektedir. İkinci olarak bu büyü için olmaz olmaz yumurta gerekmektedir. Yumurta sayısı büyü yapılacak kişi ya da kişiler adedince bulundurulmalıdır. Bu büyü normal bir yumurta ile yapılabileceği gibi boyutu büyük olan (deve kuşu yumurtası) yumurtalar ile de yapılabilmektedir.

Büyünün etki sürecini yumurtanın boyutu etkilemeyip, doğru yapılması etkilemektedir. Yumurta büyüsünü şayet iki çiftin arasını açmak üzere yaptıracaksanız, ilk önce çiftlerin anne isimleri, doğdukları tarih (gün, ay ve yıl olarak), çiftlerin kendi bireysel resimleri gerekirken; yine çiftlere ait olan şahsi eşyaları (saç tokası, gözlük, ayakkabı, elbise parçası, vs) ile birlikte çiftlerden vücudundan alınacak parça (saç teli, sakal kılı, tırnak, vs) gerekmektedir. Bunların yanı sıra büyüyü uygulayacak olan medyumun ya da büyücünün de büyü için gerekli olacak bir takım envanterlere sahip olması gerekmektedir. Her şeyden önce büyüyü uygulayacak olan kişinin yumurta büyüsü için enerji aleminde yaratılan ve bu büyüye teşrif edecek olan ruhani varlıklara sahip olması gerekmektedir. 

İlk etapta kişilere ait olan şahsi fotoğrafların üzerine daire biçiminde özel bir ritüel simgesi çizilmektedir. Tabi ki bu dairenin yumurta büyüsüne has belirli matematiksel rakamı vardır. Her çiftin kendi fotoğrafı üzerine çizilen daire içerisine hem kişisel bilgileri, hem de ortak bilgileri yazılmaktadır. İkinci etapta yumurta büyüsü çift üzerine yapılacağı için iki adet yumurta seçilmelidir ve bu yumurtalar yeni kesilmiş siyah bir adak keçinin kanı içerisinde ortalama 1 saat bekletilmelidir. Üçüncü etapta yumurtalar çıkarılıp her yumurta çiftlerin kendi resimleri üzerine kırılmalıdır.

Dördüncü etapta yumurta ile sulanan fotoğraflar birkaç saat kurumaya bırakılmalıdır. Beşinci ve son etapta ise kuruyan fotoğraflar bir incir ağacı altında gece saat 3’de yakılarak, küllerinin bir bölümü çiftlerin dedesinin ya da dedesinin babasının, yani babasının babası fark etmiyor hangisi ölmüş ise onların mezarlarına gömülmelidir (annesinin babası olmayacak). Böylelikle yumurta büyüsü yapılmış olmaktadır. Büyü etkisini minimum 17 gün içinde gösterirken, maksimum 71 gün içinde tam olarak istenilen sonucu vermektedir.