Papaz Büyüsü Nedir Etkileri Nelerdir?

Papaz Büyüsü Nedir?
Papaz büyüsü nedir sorusu ülkemizde yaşayan insanların en merak ettiği sorulardan biridir. Oldukça fazla ferdin merak ettiği bu büyü çeşidi yaygın olarak yapılmaktadır. Papaz büyüsü, büyü kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır ve çok eski tarihte yaşayan Hristiyanlar tarafınca öteki insanlara ulaşmıştır. O dönemlerde Anadolu’nun taşra kasaba bölgelerinde yaygındır. Günümüzde ise kara sihrin içinde yer alan bu büyü etkisinin çok büyük olduğu ve en çok kullanılan büyülerden biri olduğu bilinmektedir. Kapsamlı ritüellerden oluşan bir büyüdür. Bu sihrin yapılması kadar bozulması da oldukça zordur. Daha sonralarda ise toplumda gizlenmiştir.

Papaz büyüsü çok farklı amaçla yapılabilir. İsteğe gore en yaygın olarak yapılan evli çiftleri ayırmak, işinde ve kariyerinde başarılı olan kişilerin başarısını engellemek yahut yaşamında sorun olmayan kişilerin sorun yaşamasını sağlamak için yapılabilir. Bu gibi konular hariç farklı durumlarda da uygulanabilir. Bu sihrin işinde profesyonel ve deneyimli kişiler tarafınca yapılması gereklidir. Aynı şekilde büyünün bozulması için de nefesi kuvvetli medyumlar tercih edilmelidir. Aksi taktirde bozmanın gerçekleşmesi hemen hemen imkansızdır. Bu nedenle bu büyüyü yapmış oldurmak veya bozmak istenirse uzman kişilerle görüşülmeli ve yardım alınmalıdır.

Papaz büyüsü çok eski zamanlarda pagan inancı ile ortaya çıkmıştır. Bu büyü kara büyü çeşitleri içinde yer alır. Sadece bazı büyük yanlış bilgiler ihtiva eder. Papaz büyüsü herkes tarafından yapılamaz. İşinde fazlaca iyi ve profesyonel medyumlar tarafınca yapılmalıdır. Bu büyünün papazlarla yapıldığı da yanlıştır. Büyüler adlarını icra eden kişilerden değil kullanılan eşyalardan alırlar.

Papaz Büyüsü tesirleri nedir?

Papaz büyüsü eski tarihlerde de günümüzde de fazlaca yaygın bir uygulamadır. Bu sihrin tesiri çok kuvvetlidir. Yapıldığı andan itibaren kişinin üstünde tesir göstermeye başlar. Bu etkiyi kişinin kendisinin hissetmesi pek mümkün değildir sadece dışardan bakan kişiler fark edebilir.

Bu büyü yapıldığı andan itibaren kişide değişiklar görülür. Örneğin bir çifti ayırma büyüsü yapılırsa çiftlerin arası açılmaya adım atar. Karşısındaki kişiye görmeye bile tahammül edemez duruma gelinir. Araya soğukluk giren çift birbirinden hızla ayrılır ve uzaklaşır. Diğer bir büyü çeşidi olan aşık etme büyüsünde ise yapılmış olduktan sonrasında aralarında aşk başlar ve yoğun şekilde duygular beslenir. Tekrar ayrılmamak üzere itaat duygusu adım atar.

Bu biçim büyüler yapılırken başka alemlerle iletişim içinde olunması gereklidir. Icra eden kişinin de o alemleri iyi bilmesi ve aradaki bildirişimi profesyonel şekilde sağlaması gereklidir. Bu yüzden işinde iyi medyum ile anlaşmalı ve onun gücüne güvenilmelidir.

Papaz Büyüsü nasıl Yapılır?
Papaz büyüsü adını icra eden kişiden değil de eşyadan aldığından söz etmiştik. öteki meydana getirilen büyüler için bu eşyalar değişim izah edebilir. Ancak bilinen yanlışlar arasında adet kanında yapıldığı veya başka eşyalar kullanıldığı detayları vardır. Bu biçim eşyalara gerek yoktur çünkü büyü için eşyaya yahut papaza gerek yoktur. Aynı zamanda papazlara gdolayılen özel eşyalara yakarış edilmesi ile de büyü tutmaz. Papaz büyüsü oldukca zor büyüdür ve her insanın yapamayacağı bir büyü çeşididir. Tesirinin çok yüksek olduğu bu büyü Süryanice ve İbranice dillerinin kullanmasıyla yapılır. Medyumlar direk olarak cinler ile mesajşime geçerler. Yani bu büyü için cinler ile iletişime geçebilen bir medyuma ihtiyaç duyulur.

Papaz Büyüsünün Kullanım Amacı Nedir?
Kullanılan her büyünün kullanım amacı değişikdır ya da farklı eşyalar gerekebilir. Papaz büyüsü aşk ile ilgili bir büyüdür. Meydana getirilen kişi karşı tarafa karşılıksız bağlanır ve asla yanından ayrılmaz. Her ne olursa olsun o kişiyi koşulsuz bağlanır. O kişiye karşı sınırsız sevgi besler ve bu duyguların düzgüsel bulunduğunu düşünerek âşık bulunduğunu zanneder. Duyguların bu kadar yoğun olması fiziksel bir etkenden çok duygusal bir tesir bırakır. Fizyolojik bir etkiden çok duygusal bir yoğunluk vardır. Sonuç olarak büyüyü yapmış olduran kişiye sonsuz bağlanma, dediklerine itaat etme ve bağlanma söz konusudur. Oldukca güçlü olan bu büyü kahin tarafınca yapılmalıdır. Bozulmak istenildiği taktirde de gene güçlü bir medyuma başvurulmalıdır.

Papaz Büyüsü tesiri Hissedilir Mi?
Bazı büyülerin hissedilmesi için zamana ihtiyaç olabilir. Ancak her büyü için geçerli değildir. Papaz büyüsü birine yapıldığı süre hissedilmez. Fizyolojik bir etkisi yoktur. Birine bu sihrin yapıldığının etkisi hemen hemen hiç hissedilmez. Dolayısıyla da normal yaşama devam edilir. Başkalarının bu büyüyü anlayabilmesi için meydana getirilen bireyin ani ve keskin dönüşlerin görmekte fayda vardır. Örneğin fert ani olarak bir şeye yönelmiştir ya da başka bir kimliği varmış benzer biçimde gelebilir. Ailesine çok önem veren birinin birden onlardan uzaklaşması ve onları yok sayması yahut başka bir insanı koşulsuz şartsız sevmesi şeklinde belirtiler görülebilir. Tüm bu olanlar büyüden kaynaklı olabilir. Bu büyünün tesirinin geçmesi de yapılması kadar zor olsa gerek. Bunun için bol miktarda yakarış etmeli ve medyum ile görüşülmelidir. Fazlaca uzun vakit sonrasında etkisinin bittiği görülür.

Papaz Büyüsü etki Süresi Ne Kadardır?
Geçmiş topluluklarda büyülere ilgi çok fazlaydı. Özellikle kara büyü olarak bilinen ve papaz büyüsü geniş kitlelere ulaşmıştır. Günümüzde ise oldukça tehlikeli olan bu büyüler web ile tekrar araştırılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Kara büyü çeşitleri içinde yer alan Papaz büyüsü etkisiyle en tehlikeli büyüler arasındadır. Söylenenlere nazaran etkisi mezara kadar gidebilmektedir. Eğer içsel alanda diğer boyuttaki varlıklarla bildirişimi güçlü bir kahin tarafınca uygulanırsa bu büyünün bozulması neredeyse imkânsız olup tesirinin kişiyle beraber mezara kadar gittiği söylenmektedir. Bundan dolayı uygulaması yapılırken bir çok fert papaz büyüsü bozma duası aradığı ve derdine çare bulabilmek için medyumlarla mesajşim halinde olduğu bilinmekte.

Papaz Büyüsünü Kimler Yapabilir?
Papaz büyüsü çok eski zamanlarda ve çok bilinmeyen kişiler tarafından çıkarılan bir büyüdür. Gücümüzde ise bu büyüye bayağı fazla ilgi vardır. Geniş kitlelerce dört gözle beklenen bu büyü tüm dünyada merak uyandırmıştır. Papaz büyüsünün hakkaten tutması için işinde uzman kişiler tarafınca yapılması gereklidir. Bu büyünün gücü fazlaca büyüktür. Etkisinin tam görülmesi için profesyonel medyum ile görüşülmelidir çünkü bu şekilde papaz büyüsünün en güçlü tesiri ortaya çıkar.