Makas Büyüsü

Makas büyüsü hem ak büyünün kategorisinde yer almaktadır, hem de kara büyünün kategorisinde bulunmaktadır. Şayet makas büyüsü iki kişiyi (evli olur, nişanlı olur, sevgili olur ya da iki dost ve arkadaş olur) birbirlerinden ayırabilmek amacı doğrultusunda kullanılacak olur ise kara büyü kategorisine girmektedir. Yine bu büyü iki kişinin arasını iyi yapıp, yeniden birleştirebilmek amacı için kullanılırsa ak büyü kategorisine girmektedir. Tarihi çok eskilere dayanmakta olan ve halen günümüzde aktif bir biçimde tercih edilen makas büyüsü paslanmış ya da normal bir makas ile yapılmaktadır. Şayet bu büyü ayırma amaçlı kullanılacak ise paslı bir makas tercih edilirken, birleştirme amaçlı kullanılırsa yeni ve passız bir makas tercih edilmektedir. Bu sebepten ötürü de bu büyüye makas büyüsü ismi verilmiştir. Makas büyüsü yukarıda da bahsettiğimiz gibi eş, dost, akraba ya da sevgiliyi yeniden birbirlerine karşı bağlayabilmek için kullanıldığı gibi ayırmak amaçlı da kullanılmaktadır.

Makas büyüsü bir tür Hristiyan büyüsüdür ve ilk defa Süryani papazlarca uygulanmıştır. Makas büyüsü için enerji aleminden çağrılacak olan cinlerde bu sebepten dolayı Hristiyan cin kabilesinden teşrif etmektedir. Makas büyüsünü uygulayacak olan medyum ya da büyücü olan kişiler kesinlikle Süryanice bir dili anlaması ve yazabilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi ise makas büyüsünün yapımında ritüel için söylenecek olan gerekli sözcükler, simgeler ya da yazılarak Süryanice olmak zorundadır. Çağımızda bu büyüyü bir elin parmağını geçmeyecek derecede çok az bir medyum ya da büyücü doğru bir şekilde uygulayabilmektedir. Bu nedenden ötürü Makas büyüsü için her medyuma ya da büyücüye inanmamak gerekmekte olup, doğru kaynağa ulaşmamız gerekmektedir. Bir medyumun ya da büyücünün makas büyüsünü doğru yaptığını anlayabilmek için büyü esnasında kullandığı dile bakmak lazım, şayet Süryanice harici Türkçe ya da Arapça bir dil kullanıyor ise bilin ki o kişi bu büyüyü doğru yapmayı bilmemektedir. 

Makas Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Makas büyüsünün türü yapılış amacına göre değişiklik göstermektedir. Evli çiftleri birleştirmek, küs dostları barıştırmak ya da kavgalı akrabaları yeniden bir araya getirebilmek amaçlı ise bu duruma göre uygulama şekli bulunurken, tam tersi yani aralarına ayrılık sokmak için ise bu duruma göre farklı uygulama şekli yapılmaktadır. Makas büyüsü genel anlamda evli çiftleri ayırmak üzerine tercih edildiği için biz kısaca bunun yapılışını ele alalım. Birinci aşama için pas tutmuş bir makas gerekmektedir, şayet bu paslı makas büyü yapılacak olan çiftlerden birisine ait ise büyü daha erken tutabilmektedir. İkinci aşamada büyü yapılacak olan çiftlere ait olan resimler gerekirken, bunun yanı sıra yine çiftlerin anne isimleri, doğum tarihleri (gün, ay ve yıl şeklinde) ve büyü yapılacak kişilerin isimleri gerekmektedir. Üçüncü aşamada ise yine çiftlere ait olan birer adet hem kişisel eşyaları (tarak, tırnak makası, vs) gerekirken, hem de yine büyü yapılacak olan şahıslara ait vücutlarından alınmış bir örnek (tüy, kıl, tırnak, vs) gerekmektedir. Aynı zamanda ise ayrılmasını istediğimiz çiftlerin aynı karede yer aldığı 1 adette fotoğraf gerekli olmaktadır. Dördüncü aşamada büyüyü yapacak olan medyum ya da büyücü çiftleri ayırmak için bazı özel malzemeler kullanmaktadır.

Tüm materyaller tamam olduktan sonra beşinci aşamada paslı olan büyü üzerine her iki çiftinde resmi ayrı ayrı olarak sağ ve sol keski kısımlarına Süryanice dil eşliğinde söylenecek olan özel tılsımlı sözler ile bağlanır. Altıncı aşamada ise bu makas ve üzerinde ki resimler içerisine defne yaprağının külleri koyulmuş incir sütünün suyuna koyulur ve 1 gün bekletildikten sonra makas çıkarılarak kurumaya alınır. Yedinci ise bu makas kullanılarak ayrılması için büyü yapılacak olan çiftlerin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortadan ikiye yine Süryanice dil kullanılarak söylenilen özel tılsımlı sözcükler eşliğinde kesilir. Sekizinci aşamada ise kesilen fotoğraftan birisi yakılır ve fotoğrafı yakılan kişi evliliğin ayrılık aşamasına gelmesi konusunda ilk atılgan taraf olur. Son aşamada ise keçi kanında (yakılan fotoğrafın külleri de bu kana eklenmeli) bekletilmiş ve rengi kırmızıya dönmüş bir bez parçasının üzerine özel bir mürekkep yardımıyla çeşitli simgeler çizilerek, Süryanice bazı metinler yazılır ve bu bez kullanılarak kesilen fotoğrafta dahil makas komple sarılarak ayrılığı istenilen çiftlere niyet ile bir incir ağacının altına gömülür. Bu şekilde büyü tamamlanmış olur ve büyünün tutması minin 12 gün sürer iken maksimum 43 günü bulabilmektedir.