Papaz Büyüsü Bozma

Papaz Büyüsü Bozma Kişide bu sihrin olduğunu yaptığı bakım hemen sonra gören birçok fert, bu sihrin bozulması mevzusunda yetersiz kalır. “Papaz Büyüsü Çözümü” sihrin yapılışından daha çok uzmanlık ve dikkat isteyen bir mevzudur.

Papaz büyüsü yapanlar, bu sihrin iyi mi etkisiz ve geçersiz kalacağı mevzusunda ortak bir görüşte birleşememişlerdir. Çünkü büyü insanın bünyesine doğrudan tesir ettiği için, etkisiz kalması ya da sihrin bozulması direkt kişinin bünyesiyle ve büyüye maruz kalınan süre ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bakımdan, “Papaz büyüsü kaç günde bozulur?” sorusunun kati bir cevabı yoktur.

Ancak; bilinmelidir ki, allah’ın izniyle bozulamayacak büyü yoktur. Esma-ül Hüsna’lar, Ayet-i Kerime’ler ve Kur’an-ı Kerim benzer biçimde bir ilim hazinesi olduğu sürece her türlü sihrin bozulması mümkündür. Elbette , bu derecede etkili yüksek büyünün bozulması için yeterli bilgi, birikim ve deneyim şarttır. Bu nedenle; Son derece şiddetli olan bu büyüyü bozmak için yapılması gerekenler açıkça ifade edilmeyecek kadar kıymetli bilgilerdir.

Papaz Büyüsünün iyi mi bozulduğundan ziyade nasıl bozulamayacağını açıklamak daha doğru olacaktır. Çünkü; yapılışında olduğu benzer biçimde büyünün bozulmasında da yanlış inanışlar ve aslı esası olmayan saçmalıklar söz konusudur.

Papaz büyüsünü, büyüyü icra eden papazdan başkasının bozamadığı inanışı tamamen gerçek dışıdır. Buna inanmak bile akıl dışı bir durumdur. Büyü ve sihrin nasıl bozulacağı son derece açık olarak Ayet ve sahih hadislerle bildirilmiştir. Bildirilen bu Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerif’lerin hiç birisinde papazlardan (!) bahsedilmemiştir. Kaldı ki, hiç bir büyü, icra eden birey tarafınca bozulmaz.

öteki bir konu ise, son aşama üzücü ve ahlaksızca… Papaz büyüsünün cinsel ilişki yöntemiyle yapıldığı iddia edilerek, papaz büyüsünün bozulması için uzman (!) çalışma yaparken, öteki taraftan da kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi gerektiğidir…Büyü illetinden kurtulmak adına çaresiz kişilerden yaralanma amacı taşıyan bu tür saçmalıklara lütfen saygınlık etmeyiniz. Gerçekle uzaktan – yakından mutlaka ilgisi yoktur. Büyü bozma ciddi, seviyeli, bilgi ve birikim gerektiren seviyeler üstü bir uzmanlık alanıdır.