Medyum Ne Demek

Medyum ne demek? Medyumun en kabul edilen tanımı ruhlar ve insanoğlu arasında iletişim elde eden kimsedir. Medyum önerileri ne işimize yararlar? Medyum ararken daha doğru kaynaklardan aramamızı sağlayacakları için bilici önerileri gereklidir. Bilici ruhlar alemi ile insan alemi içinde köprü kurarak kimi sorulara cevap arar kimi problemleri çözmeye çalışır. Kahin ne yapar sorusunun cevabı ise karışıktır. Kimi medyumlar ustalaşmış bir halde ekipmanlı ve programlı olarak ruhlarla iletişime geçerken kimi medyum ise naturel kabiliyetleri yardımıyla ekipmana gerek kalmadan ruhlarla iletişime geçebilmektedir.

İnternette birçok sitede ve gazetelerde bilici önerileri adı altında bilgiler mevcuttur. Medyumluğu para kazanmak amacıyla şu demek oluyor ki bir meslek olarak icra eden insanoğlu olduğu benzer biçimde farklı sebeplerle medyumluk yapanlar da mevcuttur. Bu farklı sebeplerden bazıları istemsiz gelişen doğal kabiliyetlerini iyiye kullanma isteği olabilir. Yazımızda medyum önerileri konusunu derinlemesine ele alarak sizlere bir kılavuz ve özet hazırladım.

Medyumluk Tarihi
Taş çağının adım atarından itibaren insanlar bir arayış içerisindeydiler. Bu arayış zor yaşam şartları içinde çok yer kaplayamasa dahi düzen kurulduktan ve biraz daha rahatladıktan sonra kafa kurcalamaya şiddetle devam etti. Bu arayış varoluşsal bir arayıştı. Hepimiz niye bu dünyaya geldik? Bu dünya sadece görmüş olduğumüz şeylerden mi ibaret? Bu soruların cevabını Şamanizm inanışı ile verdiler ve her kabilenin ruhlarla iletişime geçen bir şamanı veya rahibi oldu.

Tarih süresince farklı uygarlıkların farklı ruhlarla iletişime geçmiş olduğu yada geçtiğine inanılmış olduğunı biliyoruz. Seneler sonrasında semavi dinlerin etkisiyle bu inanışlar batıl olarak görülmeye başlandı ve ruhlarla bildirişim kuranlar hor görülmeye başlandı. Kimi toplumlarla hükümdar tarafınca kimi toplumlarda ise farklı olan ve bilinmeyen duyulan tehlike dolayısıyla medyumlar bu işi gizli saklı gizli saklı oluşturmaya yada hiç yapmamaya başladılar.

Medyumların Tarihte Yaşadığı Zorluklar
En katı dini kurallara sahip ülkelerde dahi medyumlar gizli bir şekilde etkinlik göstermeye devam etmiştir. Katolik mezhebinin en bağlı savunucusu olan İspanya, yeni dünya kolonileri sayesinde veya yüzünden yerli Amerikalıların inançları ile harmanlanmış mistik bir inanç türünü ortaya çıkarmıştır bunun benzerini Jamaika adasının eski sahibi İngiltere’nin adalılara empoze ettiği Hristiyan inanç ile o adanın yerlilerinin dininin karışımı olan vudu inancını benimseyen, ruhlarla konuşan fakat İsa’ya inanan insanoğluın ortaya çıkmasıdır.

Seküler dünya düzeni ile her insanın inancını veya inançsızlığını özgürce yaşaması sonucu medyumluk artık daha rahatça yapılabilen bir meslek olmuştur. Elbet dolandırıcılar ve bunlara karşı yaptırımlar mevcuttur ama bugün bir insan çok zorlanmadan bir medyum bulabilmekte ve bildirişim kurabilmektedir.

Medyum Ne Yapar?
Medyumlar kendilerine maneviyatın doktorları demektedir. Çıplak gözle göremediğimiz farklı bir alem olan ruh alemi ile bildirişim kurma yeteneğine ve bilgisine sahiptirler. Maneviyattan kaynaklı problemlerımıza yardımcı olmaya çabalarlar. Nefes gücü denilen ve doğuştan gelen bir yetenek sahibi olmaları durumunda medyumlar şifa verebilmektedirler. Medyumlar ruhlarla konuşarak geçmişte yaşanmış olan vakaları görerek sorularımıza yanıt verebilirler.

Bununla birlikte geleceği görebilirler ve bazı kaybolmuş eşyaları da bulabilirler. Geleceği görmekten kastedilen nasıl biteceğinı yalnız tanrı bilebilir dolayısıyla cinler vasıtasıyla gelecek hakkında bazı şeyleri sadece öğrenebilirler. Doğduğumuz saatte yıldız dizilimine dayanarak yaşayacağımız hayat hakkında yorumlar yapabilirler ve bazı zihinlerin içine girerek düşünceleri öğrenebilirler.

Medyumlar nasıl Bu Eylemleri Gerçekleştirir
Medyumlar doğuştan gelen yetenekleri ve eğitimleri yardımıyla bu mevzularda insanlara yardımcı olabilirler. Medyumlar ek olarak yapılmış olan büyüleri tespit ederek bunları bozabilirler ve bazı durumlarda genel olarak aşk ve para konusunda mesele yaşayan insanlara büyü ve ruhlar yolu ile yardımcı olabilirler. Üzerinde bulunan negatif enerjiyi kaldırmak ve kısmet açmak şeklinde büyüleri medyumlar yapabilirler.

Kahin nasıl Bulunur
bilici bulmak çağımızda çok kolaydır. İnternet aracılığıyla veya eş arkadaş vasıtasıyla çok basit bir halde kahin bulunabilir. Burada esas mesele güvenilir bir kahin bulmaktır. Bu mevzuda belli kritikler vardır. Öncelikle medyumun belli kabiliyetlere sahip olması şarttır. Bu yetenekler çocukluktan itibaren medyumlarda mevcut olmalıdır. Medyumun sahip olması ihtiyaç duyulan kabiliyetler güçlü bir görüş ve sezgi yeteneğidir. Buna iç histe denebilir ve medyumun eğitim almadan da haiz olması gereken özel bir kabiliyettir.

Bazen kimi olaylar medyuma açık bir şekilde görülebilir ve bu yeteneğin adı duru görüdür. Duru görü beş duyuyu kullanmadan bazı şeylerin farkına varabilmek tabiri caizse hissetmektir. Medyumların telepati yeteneği gelişmiş ve telepati kurma becerisi ileri seviyede olması gerekmektedir. İnsan zihnine girip bağlantıyı sağlayamadan medyum olunmaz.

Medyumlar konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Medyumu medyum icra eden şey onun tabiat dışı ve bizlere korkunç ve bilinmeyen olarak gelen bazı güçlerle bağ kurabilmesi ve onları isteğimiz doğrultusunda kullanabilmesidir. Burada en önemli husus ürkü yapmadan ve korkmadan bağlantı kurulmasıdır. Bu ruhlar ve özel güçler medyumun kim bulunduğunu bilir ve ona biat eder tabiri caizse zorluk çıkarmadan hizmet ederler. Medyumlar konusunda dikkat edilmesi gerekilen bir husus daha var ve o da bu şartlara uyan medyumun mesleğini ruhsatlı ve garantili bir halde kendi ofisinden veya devlet onaylı bir şekilde yapmasıdır. Dolandırıcılara dikkat etmekte fayda var.

Medyumlar iyi mi yeteneklere haizdir
Medyumlar öncelikle dünya gözlerini açmış ve özel ruhlar alemine gidebilme kabiliyetini geliştirmiş kişilerdir. Kahin olmak öyle kolayca gerçekleşen bir hadise değildir. Medyumlar ya doğuşlarında gerçekleşen bir hadise yahut kanlarından gelen bir güç yardımıyla doğuştan kabiliyetlere haizdirler. Burada önemli husus kahin olacak kişinin bu mevzuda bilgili ve merhametli kişiler tarafınca eğitilmesinin gerekliliğidir.

Başka bir sorun ise medyumluk mesleği bahsedildiği kadar basit değildir. Bir çok insan medyuma sadece eğlence fakatçlı giderler. Kahin olamayan ama halk tabiri ile ağzı iyi söz yapan insanlar da bunu bildikleri için sahte medyumluk yaparak para kazanmaya başlamışlardır.

Dolandırıcı Medyumlar ve Gerçek Medyumları Ayırt Etmek
Burada mesele gerçekten kahin olan şahısların bu durumda minik düşürülmüş hissederek mesleği bırakmaları veya para karşılığı değil de yalnız yakın çevresine medyumluk yaparak yardımcı olmayı kabul etmeleridir. Dolayısıyla internetten medyum ararken karşılaşacağımız kişilerin ezici çoğunluğu bu işi para için meydana getiren düzmece medyumlardır. Hakikaten bilici bulmak için iyi bir araştırma yapılması şarttır.

Kahin Ne Yapmamalıdır?
Medyumluk sadece kahvede gördüğü sembolleri yorumlamak değildir ve buna ek olarak kimi bilici buluşma ile seansa gelen insanoğluın toplumsal medyasını araştırarak hakkında bilgiler edinerek sanki özel bir güç tarafınca bunları öğrenmişçesine karşısındakini ürküten ve etkileyen bilgiler sunmaktadırlar. Bu insanoğlu aslen medyuma gitmediklerinin bilincinde değildirler fakat sosyal ortamda o etkilendikleri şahsı överek anlatarak onun daha çok “müşteri” çekmesine sebep olurlar. Bu yöntem çok eski ve etkili bir yöntem olup medyuma gidecek insanlara tavsiyem buluşma almadan alırlarsa da anonim bir adla alarak gitmeleridir.

Medyumların şekilleri
Medyumlar pek çok farklı yönteme sahiptir. Bu yöntemler içinde biri kağıda yazılan eski dillerdeki yazılar ile ruhlara ileti göndermektir. Kağıda Arapça yazılan yazıları kullanarak meydana getirilen bir takım ritüeller sonucu ruhlarla bildirişime geçen bilici ruha taleplerini iletir. Ruh talebini kabul etmek karşılığında ne istediğini söyledikten sonrasında anlaşmayı gerçekleştirir ve medyuma gelen kişiye sonucu açıklar. Bazı durumlarda ileri seviye medyumlar oraya gelen kişi ile ruhu konuşturacak kadar güçlü ve yetenekli olduğu için bunu gerçekleştirir fakat bu ciddi riskler ihtiva eder çünkü bu evren ile onların alemi içinde geçişte bulunmak bayağı bir işlem değildir. Bir başka bilici yöntemi ise belli kokular koklayarak trans haline girerek fizyolojik bedenini dünyamızda bırakarak ruhlar alemine geçiş yapmaktır.

Medyum Olmayanlara gore kahin Faaliyetleri
Burada gerçekleşenleri müşteri göremez, kahin bayılmış şeklinde gaslıkür ve ruhlarla diyaloğa girer. Diyalog sonucu ortaya çıkan sonucu aynı şekilde müşteriye iletir. Tüm bunların haricinde medyumların bu yetenekleri elde etmesi için ciddi bir eğitim alması gerekir. Sadece yetenek ile medyum olunmaz ve çarpılma riski barındırır. Bilici olmayanlar için bu eylemler gözle görülemez.

Medyuma Gitmeli Misin
Bizim ana mevzumuz ise neden medyuma gidileceğidir. Eski çağlarda insanoğlu hastalandığı zaman, aşık olduğu süre, mutsuz olduğu vakit ruhlarla mevzuşan şamandan yardım yalvarmak için çadırına giderlerdi. Günümüzde ise hastalandığımız süre gidebileceğimiz bir doktor var, aşık olduğumuz süre aşık olduğumuz kişinin bizi tercih etmemesi durumunda ise onu büyü yaptırarak bizlere aşık etmemiz hem etik değil aynı zamanda ilim sahibi bir bilici bunun kötü neticeları olacağını söyleyecektir.

Geleceği görmek konusunda ise bahsettiğimiz şeklinde medyumlar bir tek bazı şeyleri tahmin ederler ve geleceği yalnızca allah bilebilir. Bazı işaretleri doğru yorumlayarak orantılı tespitler yapabildikleri ise doğrudur. Medyuma gitmenin sebebi hızla gelişen teknolojinin erişemediği ve hakkaten öneme haiz bir şeyi öğrenmek ise gitmende bir sakınca yok. Burada önemli olan şey bir insana fenalık yapmış oldurmak için medyuma gitmenin yanlış olduğudur.

Medyumdan fenalık Ummuyorum yalnız Merak Ediyorum
Medyuma gitmek için karar vermiş kişiler devletten ruhsat almış ve güvenilirliğini kanıtlamış medyumlara gitmeleri ve onlara kişisel bilgilerini vermemeleridir. Bunun yanında gidilen medyumdan bir şahsa fenalık yapmasını istemeniz doğru olmayacaktır. İşinin ehli olan ve tecrübeli medyumlar esasen bu teklifi kabul etmeyecektir. Medyumluk elit bir meslektir ve bir takım sahte medyumlarla kaliteli medyumların prestiji lekelenmemelidir.

Medyuma bazı şeyleri öğrenmek için gidilebilir, kimi gizemleri ortaya çıkarmak için gidilebilir fakat asla ve asla birisine kötülük yaptırmak amacıyla gidilmemelidir. Medyumluk aslında toplumda gördüğümüz kabul edilmiş mesleklerden polisler iyi mi bizi koruyorsa, doktorlar nasıl bizi iyileştiriyorsa aynı şekilde belli prensipleri olan bir meslektir ve onlar benzer biçimde birtakım kriterleri vardır. Bir medyum sahip olduğu kabiliyetleri camianın iyiliği için kullanma borcu ile yaşamaktadır. Bunun bilincinde bir halde doğru kriterlere uygun bir kahin bulunup gidilmesi zarar değil fayda sağlayacaktır.

Medyumlar ve Medyumluk ile alakalıYazımızda medyumlar ne yapar sorusunun cevabını ararken bulduğumuz neticelar aslında biraz inanç ile ilgili. Medyumun yapacağı şeye eğer inanmıyorsanız kahin sizi inandıramayabilir. Medyumlar neler yapar mevzusunda ise genel anlamda yanıt ruhlarla iletişime girerek bizlere yardımcı olmayı denemek idi. Bunlara ek olarak size kahin önerileri sunarak bir isim vermeden nasıl bilici bulabileceğinizi ve ne biçim medyumların güvenilir bulunduğunu açıklamaya yönelik bir yazıydı. Medyumluk mesleğinin antik zamandan kalan gizemini korumakta ve her zaman cezbedici bir yanı bulunmaktadır. Kahin önerileri aslen medyuma gidilmesinin bazı durumlarda gerekli olabileceğini öne sermektedir. Bunun sonucunda medyuma kötü niyetler dışında gidilmesinde bir sakınca olmayacağını vurgulamakta fayda var.