İngiltere Medyum

İngiltere Medyum bulmak çağımızda çok kolaydır. İnternet vesilesiyle veya eş dost aracılığıyla çok rahat bir halde Medyum bulunabilir. Burada esas mesele güvenilir bir bilici bulmaktır. Bu mevzuda belli kritikler vardır. Öncelikle medyumun belli kabiliyetlere sahip olması şarttır. Bu kabiliyetler çocukluktan itibaren medyumlarda mevcut olmalıdır. Medyumun haiz olması gereken kabiliyetler güçlü bir görüş ve sezgi kabiliyetidir. Buna iç histe denebilir ve medyumun eğitim almadan da sahip olması gereken özel bir kabiliyettir. Bazen kimi vakalar medyuma açık bir şekilde görülebilir ve bu yeteneğin adı duru görüdür. Duru görü beş duyuyu kullanmadan bazı şeylerin farkına varabilmek tabiri caizse hissetmektir. Medyumların telepati kabiliyeti gelişmiş ve telepati kurma becerisi ileri seviyede olması gerekmektedir. İnsan zihnine girip bağlantıyı sağlayamadan bilici olunmaz.

Medyumlar konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Medyumu bilici yapan şey onun doğa dışı ve bizlere korkunç ve bilinmeyen olarak gelen birtakım güçlerle bağ kurabilmesi ve onları isteğimiz doğrultusunda kullanabilmesidir. Burada en önemli husus ürkü yapmadan ve korkmadan bağlantı kurulmasıdır. Bu ruhlar ve özel güçler medyumun kim olduğunu bilir ve ona biat eder tabiri caizse zorluk çıkarmadan hizmet ederler. Medyumlar konusunda dikkat edilmesi gerekilen bir husus daha var ve o da bu şartlara uyan medyumun mesleğini ruhsatlı ve garantili bir şekilde kendi ofisinden veya devlet onaylı bir halde yapmasıdır. Dolandırıcılara dikkat etmekte yarar var.

Medyumlar nasıl yeteneklere haizdir
Medyumlar öncelikle dünya gözlerini açmış ve özel ruhlar alemine gidebilme kabiliyetini geliştirmiş kişilerdir. Kahin olmak öyle kolayca gerçekleşen bir hadise değildir. Medyumlar ya doğuşlarında gerçekleşen bir hadise ya da kanlarından gelen bir güç yardımıyla doğuştan yeteneklere haizdirler. Burada önemli husus kahin olacak bireyin bu konuda bilgili ve merhametli kişiler tarafından eğitilmesinin gerekliliğidir. Başka bir problem ise medyumluk mesleği bahsedildiği kadar basit değildir. Bir çok insan medyuma yalnız eğlence fakatçlı giderler. Bilici olamayan fakat halk tabiri ile ağzı iyi söz meydana getiren insanlar da bunu bildikleri için düzmece medyumluk yaparak para kazanmaya başlamışlardır.

Dolandırıcı Medyumlar ve Gerçek Medyumları Ayırt Etmek
Burada sorun hakikaten medyum olan şahısların bu durumda ufak düşürülmüş hissederek mesleği bırakmaları veya para karşılığı değil de sadece yakın çevresine medyumluk yaparak yardımcı olmayı kabul etmeleridir. Dolayısıyla internetten medyum ararken karşılaşacağımız kişilerin ezici çoğunluğu bu işi para için yapan sahte medyumlardır. Gerçekten medyum bulmak için iyi bir araştırma yapılması şarttır.