Canbar Büyüsü nedir?

Canbar Büyüsü, Ak büyüler derslikına giren can bar büyüsü bir çeşit aşk büyüsüdür. Can bar büyüsü nedir? Derseniz bu bir aşk büyüsüdür. Sizi seven bir kişinin ansızın sizi sevmekten vazgeçmesi ya da aşkınıza karşılık alamadığınız durumlarda uygulanmaktadır. Sorunsuz bir birlikteliğe kavuşmanıza destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Can bar aşk büyüsü günümüzde en fazla kullanılan aşk büyülerinden bir tanesidir. Büyü yapmış oldurmak isteyen herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir sihir olmakla birlikte uzman kişiler şu demek oluyor ki medyum ve büyücüler tarafından uygulanmasının daha hızlı neticelar vereceği söylenmektedir.

Çünkü büyüler beraberinde çeşitli riskler getirebilir bunu engellemek için uzman kişilerden yardım almanın faydalı olacağı savunulmaktadır. Bu riskler büyünün geri tepmesi yahut uygulamadaki eksikliklerinden dolayı sonuç vermemesi ya da başkasına tesir etmesi gibi riskler söz konusu olabilmektedir. Aşk büyüleri ak büyüler derslikında anılmaktadır ve insanoğluın iyiliği doğrultusunda yapılan büyüler olduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi bir taraftan da aile huzuru ve aile bağlarının korunması gibi durumlarda evliliğin kurtarılması amacıyla yapıldığından dolayı ak büyü olarak anılmaktadır.

Sihir eski zamanlardan beri öncelikle kişisel iradeyi etki altına alarak başlar. Arkasından güçlü niyet ve telepatik bağlar aracılığıyla istenen kişiyi düşünerek veya resim yardımıyla aşk enerjisi yönlendirilerek yapılır. En basit şekliyle aşk büyülerinin mantığı ve ilerlemesi bu şekildedir. Canbar büyüsünde ise ceylan yahut geyik derisi üzerine yazılarak meydana getirilen bir büyü şeklidir. Ayrıca şamanların uyguladığı bir sihir yöntemi olduğu da söylenmektedir. Yapılmış şekli dolayısıyla ceylan derisine yazılmasının en etkili yöntem olduğu bunun sebebinin ise ceylanın güç ve başarıyı temsil ediyor oluşudur. Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde çok etkili olduğu kişileri birbirine aşk ve sadakat bağıyla bağladığı söylenmektedir.

Canbar aşk büyüsünün en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Ayrıca yapıldığının anlaşılmasının en zor olduğu sihirdir. Yapılış şeklinden dolayı anlaşılması çok zordur. Aşk büyülerinin ak büyüler sınıfında anılmasının yanı sıra can bar aşk büyüsünün ak büyüler derslikında olmasının nedeni şamanların uyguladığı bir büyü şekli olmasıdır. Çünkü şamanlar büyüleri tabiat ananın sağladığı organik bir güç olarak görmektedir. Bu nedenle şamanlar kara büyü yöntemlerini kullanmamaktadırlar. Kişilerin mutluluğu ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla evlilik ritüellerinde uygulanan ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla yapılan büyülerdendir.

Canbar Büyüsü nasıl Yapılır?
Can bar büyüsü uygulama açısından eski bir büyü çeşididir ve doğru bir halde uygulandığı takdirde en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Canbar büyüsü nasıl yapılır? Derseniz de gene eski tekniklerden olan ceylan derisi üzerine duanın yazımıyla uygulanır. Önce deri üzerine bir çember çizilir, arkasından kadın ve erkeğin ismi bu çember içine yazılırdı. Çemberin dışına ise kişileri birbirine bağlayacak kısa dualar yahut sevda ile alakalı esmalar yazılırdı. Yazılı deri parçası bir günlük adım atma mesafesi uzak bir yere bırakılırdı. Esmalar büyüyü güçlendirme ve farklı güçlerden destek alma fakatçlı yazılmaktadır. Böylece büyü etkisi altına giren kişi yoğun bir yalnızlık hissi yaşar ve bu yalnızlığı hafifletmek için sevgilisi olarak kabul etmiş olduğu kişiye yönelirdi. Tılsımın etkili olduğu da bu şekilde anlaşılırdı.

Kişiler arasındaki bağlılığın kuvvetlenmesi amacıyla da uygulanan bu büyü çeşidi evlilik birliği içerisinde bağların güçlenmesi amacıyla veya evlilik yolunda ilerleyen çiftlerin bağlarının kuvvetlenmesi güzel bir evliliğe adım atmaları amacıyla da yapılabilmektedir. Canbar aşk büyüsü farklı isimlerle de anılmaktadır. Bunlar canbar bağlama büyüsü, canbar tılsımı veya can bar vefki olarak da anılmaktadır. Anadolu da çok sık başvurulan bir tılsım haline gelmiştir.

Günümüzde bile hakiki deriden yapım edilmiş çanta ve ayakkabılar kullanılarak bu büyünün yapılması devam etmektedir. Bununla birlikte günümüzdeki gibi farklı yöntemler altında aşk büyüsü olarak anılan ve yöntem olarak tam olarak kimden istendiği belli olmayan bazı etkilerle oluşturulmuş büyü yöntemleri çok tehlikeli olabilmektedir. Bu açıdan can bar tılsımının doğru şekilde uygulanması çok önemlidir. Ak büyü olarak anılan büyülerde isteğin yaratıcıdan istendiği ve isteğin gerçekleşmesi için başvurulacak en büyük gücün yaratıcı olduğu açıkça bilinmekte ve söylenmektedir. Uygulama aşamasında da isteğin yaratıcıdan istendiği şekilde sihrin uygulanması çok önemlidir. Bilinçsizce bir uygulama veya doğru bir uygulama da karanlık güçlerden yardım almak sihrin etkisini tamamen değiştirebilmekte ve hatta istenilenin aksine kötü neticelar doğurabilmektedir. Bundan dolayı büyünün uzmanlıkla uygulanması çok önemlidir.

Canbar büyüsü ak büyüler sınıfında anılan bir çiftin mutluluğu doğrusu insanoğluın hayrına uygulanan bir büyüdür. Evlilik birliği içerisinde bulunan bir çiftin sevgi ve sadakat bağlarının artması amacıyla daha çok uygulanır. Çiftlerin ise sevgi bağlarının güçlenmesi amacıyla uygulanabilmektedir. Büyüler genel olarak insan iradesini etkilemesi amacıyla yapıldığından kötü niyetle bir çifti ayırmak benzer biçimde sebeplerle yapılması ters dönmesine niçin olabilmektedir. Aynı şekilde büyünün yanlış ve şuursiz bir halde uygulanması da gene sihrin ters tepmesine niçin olabilmektedir. Aşk büyüsünün ters tepmesi büyü yapılan bireyin aşk bağlarının başkası ile güçlendirebilir yahut büyüyü yapan kişinin aşk bağlarının değişmesini sağlayabilir.

Bu açılardan canbar büyüsünün uygulanması son derece önemlidir. Bu büyü en eski büyü çeşitlerinden biri olması dolayısıyla uygulama doğrusu sihrin yapılması aşaması en önemli aşamadır. Alanında bilgi sahibi daha önce onlarca defa yapmış kişiler tarafınca uygulanması çok daha etkili olmasını sağlamaktadır. Canbar aşk büyüsünün şaman geleneklerinden geldiği düşünülmektedir. Ak büyü olmasının bir başka sebebi de budur. Çünkü şamanlara nazaran büyü tabiat ananın dengesi gmeşhurk bir rutin olarak sayılabilecek şekilde uygulanmaktaydı. Bu açıdan çok eski ve geleneksel bir şekilde de uygulanan bir ak büyü çeşididir.

Canbar büyüsünün yapılması ise yine eski geleneklerden kabul edilen ceylan derisine duaların yazılmasıyla uygulanmaktadır. Buradaki en önemli nokta ise ak büyülerde istenilen şeyin tek bir yaratıcı olan tanrı’tan istenmesidir. Ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran nokta tamamen budur. Kara büyüde de çeşitli dualar kullanılmakla birlikte karanlık güçlerden yardım istenmesi yani istenilen şeyi karanlık güçlerin yerine getireceği düşüncesi ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran en önemli noktadır. çünkü uygulama aşamasında büyüyü kimin yapacağı çok eleştiri ve önemli bir nokta olmaktadır.

Canbar büyüsünü yapacak ferdin ak büyü meydana getirdiğinın bilincinde olan yaptığı işin kişilerin hayrına olmasını niyet etmiş olan ve istenilen şeyin yaratıcıdan istenmesi şeklinde büyüyü uygulayan kişi olması beklenmektedir. Diğer önemli nokta sihrin uygulanmasıdır. Bu büyü eski geleneklere bağlı olarak yapıldığından ceylan derisine yazılması ve doğru dualarla uygulanması çok önemlidir. Ceylan derisi üzerine bir çember çizilerek büyü yapılacak kişilerin isimleri yazılır ve bu çemberin dışına kişilerin sevgi bağlarını güçlendirecek dualar yazılır. Bu dualar çok önemlidir çünkü bu bir ak büyüdür ve özellikle evlilik bağını kuvvetlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu açıdan yanlış bir uygulama büyü yapılan kişiyi de yapmış olduran kişiyi de etkilemektedir. Yanlış yapılacak bir uygulama evlilik bağını kökten zedeleyebilir.

Canbar Büyüsünün etkileri nasıl Anlaşılır?
Gelelim canbar büyüsünün etkilerine büyü süratlica tesirini göstermeye başlar. Büyü yapılan fert derin bir yalnızlık hissine kapılırlar. Bu yalnızlık hissi kişiyi çok fazla rahatsız eder ve yaşamındaki partnerine sevgilisine yönelir içindeki bu yalnızlık hissini doldurmak için. Duaların etkisi bu yüzden çok önemlidir. Sadakat bağı burada güçlenmeye adım atar. Sadece kişiler içinde hâlihazır da mevcud bir sevgi bağının güçlenmesi söz konusudur. Bundan dolayı büyünün etkili olup olmadığı bağlılığın artmasıyla ölçülür. Ölçülür demek ne kadar doğrudur kim bilir ama birey partnerini daha çok özler daha çok yan yana olmak ister bağlarını kuvvetlendirecek ilişkiler kurmak ister.

Ayrı kalındığı anda yoğunluk bir yalnızlık hissiyle fert devamlı partnerini özler ve hep yan yana olmak ister. Aslına bakarsak büyünün etkili olup olmadığı bu aşamadan sonra ortaya çıkar eğer çiftler evlilik bağını kuvvetlendirecek paylaşımlarda bulunabiliyorlar ise bu büyünün etkisinin başladığı anlamına gelir. Doğrusu büyü meydana getirilen birey yalnız yalnızlık hissini doldurmak amacıyla size yönlenir sadece bu ilişki bağının güçlenmesi aranızda hâlihazırda bulunan sevgi bağına bağlıdır. Bu bağı güçlendirebilecek adımlar atılabiliyor ise örneğin partnerinizin eskiden kaçtığı paylaşımlarla ilgili artık daha istekliyse bir şeyler paylaşmak, birlikte vakit geçirmek mevzusunda daha fazla istekli hale gelir. Bu artık son aşamadır ve canbar tılsımı etkisini göstermeye başlamış anlamına gelir ve ilişkiniz eskisinden daha iyi bir hal almıştır. şu demek oluyor ki can bar tılsımı hızlıca neticelarını göstermekle beraber sürecin iyi mi ilerleyeceği gene çiftlere bağlıdır.

Peki, canbar büyüsü nasıl bozulur? Diye sorarsanız bu soruyu cevaplamak fazlaca güçtür. Eski dönemlerden beri uygulama alanı kabul eden ve çok eski geleneklerle uygulanan bu büyü türünün yapıldığının anlaşılması bile oldukca güçtür. Can bar büyüsü yapıldığı en zor anlaşılan büyülerden biridir. Genel olarak ak büyüler kara büyülerden bu açılardan da ayrılır. Kara büyü yapıldığı daha hızlı bir şekilde ortaya çıksa da ak büyülerin anlaşılması o denli basit değildir. Çünkü burada istenilen şey yaratıcıdan istendiği için bir dua niteliği taşımaktadır. Bu açıdan bu büyünün varlığını anlamak oldukça güçtür. Anlaşılması çok data donanım gerektirir. Bu açıdan kötü niyetle yapılmış ise saptamak oldukça önemlidir. Bu nedenle büyüyü çokça uygulamış bilgili ve tecrübeli kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişiler bu büyüyü tespit etmek için daha önemlidir.

Öncelikle sihrin varlığı tespit edilse de bozulması çok güç olan bir büyü çeşididir can bar büyüsü. Bu sihrin bozulması için öncelikle ne şekilde yapıldığı tespit edilmelidir. Arkasından biroldukça büyü bozma yöntemi olsa da can bar büyüsünü bozmak için farklı bir yol izlenmektedir. Canbar aşk büyüsünü meydana getiren büyücüler can bar büyüsünün karşısında her zaman başarılı olamadığı söylenmektedir.

Aşk büyüsü bozanlar böylesi bir aşk büyüsü karşısında zorlanarak çoğu vakit da çaresiz kalmış olarak süreci devam ettirmişlerdir. Doğrusu çoğu vakit büyüyü icra eden kişinin bozması en etkili yöntem olmaktadır. Ters işlem denilen yöntem uygulanarak büyülerin yapım aşamasında tersine şekilde uygulanarak yapılmaktadır. Ak büyüler bozulması basit büyülerden olsa da can bar aşk büyüsü bozulması aşamasından daha zor bir tür büyüdür. Bundan dolayı bu büyüyü bozmanın en kolay yolu büyüyü icra eden kişinin bozmasıdır. Büyü bozmanın birçok yöntemi olsa da tersten gelmiş olarak büyüyü bozmak en etkili yöntemdir. Bu açıdan da can bar aşk büyüsünü bozmanın en etkili yöntemi ters işlemle ve büyüyü icra eden kişinin büyüyü bozmasıdır.